Velkommen > Kniplebrevet

 
en
 

Kniplebrevet

Redaktionen påtager sig ikke ansvaret for ophavsretten til indsendte mønstre, ligesom vi gør opmærksom på at indholdet af indsendte artikler ikke nødvendigvis dækker redaktionens synpunkter.

Kniplebrevet er planlagt til at udkomme:

i månederne: februar, maj, august og november.

Sammen med bladet der udkommer i november fremsendes opkrævning for medlemskab for det kommende år. Ønskes medlemskabet ikke at fortsætte, sendes en mail til :
medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk 

Deadline for indsendelse af materiale:

Materiale sendes til: Redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Februar nummer: 1. november

Maj nummer: 15. februar

August nummer: 15. maj

November nummer: 15. august

Dog en måned tidligere for mønstre, dette sendes til design@knipling-i-danmark.dk


Undermenu

 

 
Copyright Newsrotator

Knipling i Danmark