Kniplebrevet

Redaktionen påtager sig ikke ansvaret for ophavsretten til indsendte mønstre, ligesom vi gør opmærksom på at indholdet af indsendte artikler ikke nødvendigvis dækker redaktionens synpunkter.


Kniplebrevet udkommer:
Ultimo februar, maj, august og november.

Sammen med bladet der udkommer i november fremsendes opkrævning for medlemskab for det kommende år. Ønskes medlemskabet ikke at fortsætte, sendes en mail til :
medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk 

Deadline for indsendelse af materiale (undtagen mønstre):

Materiale sendes til: Redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Kniplebrevet nr. 157: 9. september 2024 for Kniplebrevet november 2024

Kniplebrevet nr. 158: 9. december 2024 for niplebrevet februar 2025

Kniplebrevet nr. 159: 3. marts 2025 for Kniplebrevet maj 2025

Kniplebrevet nr. 160: 2. juni 2025 for Kniplebrevet august 2025

Kniplebrevet nr. 161: 8. september 2025 for Kniplebrevet november 2025

Kniplebrevet nr. 162: 8. december 2025 for Kniplebrevet februar 2026

Deadline er en måned tidligere for mønstre. De sendes til design@knipling-i-danmark.dk