Velkommen > Kniplebrevet > Bladarkiv > 2020-2024

 
en
 

2020-2024

År 2020

Kniplebrev nr. 138

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

Kniplebrev nr. 139

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

Kniplebrev nr. 140

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrev nr. 141

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrev nr. 142

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrev nr. 143

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrev nr. 144

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

 

Formand og Sekretær:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark