headerimage

Rettelser til Kniplebrevet


154 side 38 - adresse
Workshops med tegning. Korrekt adresse er Nørrevoldgade 57, st. tv., 5800 Nyborg


154 side 43 - priser
De korrekte priser ved salg af Kniplebrevet er:
nr. 106-140 kr. 5,00 pr. stk.
nr. 141-149 kr. 50,00 pr. stk.
nr. 150-152 kr. 100,00 pr. stk.
nr. 153-154 kr. 150,00 pr. stk.


Mønster 151-I: Rund dug med træer
Der skal bruges 62 par og ikke kun de 61 par, der desværre står i bladet.


Mønster 151-E: Rund flacon
Der skal kun bruges 1 par indlægstråd. I bladet står der desværre 2 par.


Mønster 151-A: Lille sommerfugl med perler
Arbejdstegningen trykt i bladet er desværre forkert, da der kun skal bruges 5 par i vingerne.
En ny arbejdstegning kan downloades her.


Mønster 150-D: Bakkeserviet eller flacon
Der er desværre fejl i prikkebrevet på mønsterarket. Et nyt prikkebrev kan downloades her.


Mønster 150-B: Tørklæde i alpaka
Der er desværre fejl i prikkebrevet på mønsterarket. Et nyt prikkebrev, version 2, kan downloades her.


Mønster 149-G: Engel med spidse vinger
Der er desværre fejl i prikkebrevet på mønsterarket. Et nyt prikkebrev kan downloades her.


Mønster 149E: Blå lysmancet 4
Der er desværre fejl i prikkebrevet på mønsterarket. Et nyt prikkebrev kan downloades her.


Artikel "En kedsom vinter gik sin gang..." i Kniplebrevet 147 s. 33:
I overskriften skal der stå:
Tekst og foto: Mona Nøhr, Hella Jacobsen og Kirsten Brodersen


Mønster 147K, side 32: Dobbelt hjerte
Materialer: 18 par hør 70/2 - 80/2 samt 2 pinde indlægstråd hør 35/2 - 40/2


Mønster 147J, side 30: Festremse
Der er forskel på arbejdstegningen og den viste knipling. På kniplingen er de smalle rektangler kniplet i halvslag, på arbejdstegningen er de angivet som lærredsslag.


Mønster 147E, side 24: Diamant 2
Materialer: 31 par hør 35/2


Mønster 145H, side 24: Tørklæde Lena
Arbejdstegning og prikkebrev stemmer ikke overens.
Løsning: Arbejdstegningen vendes på hovedet. Vær dog opmærksom på, at snoninger ved lærredsslag skal være EFTER lærredsslaget og ikke før, som arbejdsteningen viser, når den vendes.


Mønster 143B: Rund rosa dug
Ny midte til rund rosa dug, hvor prikningen og fletningernes gang svarer til den midte, der er på den viste model. Nyt prikkebrev til midten kan downloades her.

På prikkebrevet mangler desuden 11 prikker i en af buerne i den yderste kant af dugen. De manglende prikker kan let kopieres fra en af de andre buer på mønsteret.


Mønster 142B: Flakon Mynte

Ide, design og udførelse: Bente Hansen, Skjoltrup

Materialer: 32 par hør 35/2 eller 50/3

Kniplingen startes som vist på arbejdstegningen.  Yderst hjerter i halvslag med helslag i kanten. Bund i halvslag med snoning efter nål. Edderkopper, zigzag-bånd og pletter i lærredsslag.

De viste snoninger gælder hele arbejdet.

Kniplingen afsluttes som man finder bedst, f.eks. med hjælpetråd, fletning eller sammensyning.


Mønster 141i: Flettet julehjerte
Prikkebrev til hank til flettet julehjerte af Karin Holm.
Prikkebrevet er ved en fejl ikke med på mønsterarket. Prikkebrevet kan downloades her.