Velkommen

 
en
 

Velkommen

”Foreningen Knipling i Danmark” er en forening for knipleudøvere, på alle niveauer, der nyder glæden ved at udføre kniplehåndværket. Det er en forening for alle knipleinteresserede, der har lyst til at støtte, fremme og udvikle kunsthåndværket knipling.

Vi er en forening af kniple-entusiaster, som mødes for at dele vor glæde for og viden om kniplehåndværket. Vi er omkring 1.800 danske og udenlandske medlemmer.

Har du lyst til at høre mere om vores forening eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte os eller se i kalenderen, hvor du kan møde os til forskellige arrangementer, udstillinger, messer eller lignende eller se under fanen "Medlemskab" hvordan du gør.Åbent hus 21. november 2020

Der er åbent kl. 10-15 i lokalerne i Nyborg på Årets knipledag, så hvis nogen har lyst til at sidde og kniple, kigge eller bare hygge, er de velkomne. Vi laver lidt udstilling og knipler selv.

Foreningen har til huse på Nørrevoldgade 57, 1. th. Vores lokaler ligger indenfor gå-afstand fra Nyborg Station, og hvis man kommer i bil, er der parkeringsmuligheder tæt på.
GENERALFORSAMLING 2020

Søndag den 21. juni 2020 lykkedes det endeligt at afholde generalforsamling i foreningen. Der var mødt ca. 35 medlemmer. 

Formand Ketty H. Busk fremlagde årsberetningen, og kasserer Grith Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab.

På generalforsamlingen var følgende på valg: Ketty H. Busk, Bent Rasmussen og Mona Nøhr.

Bent og Mona ønskede ikke genvalg.

Ketty H. Busk og Jonna Tarp blev valgt til bestyrelsen og Mona Johansen som 1. suppleant, Sanna Askirk som 2. suppleant og Helle Schultz som webmaster udenfor bestyrelsen.

Det blev vedtaget, at kontingentet bliver forhøjet i 2021. Det danske kontingent med kr. 50 og det udenlandske med kr. 75.

Kontingentet i 2021 bliver kr. 350 for danske medlemmer og 375 for udenlandske medlemmer.

Læs hele referatet fra generalforsamlingen her.

-----

Efter generalforsamlingen indtrådte suppleanten Sanna Askirk i bestyrelsen, så bestyrelsen blev fuldtallig.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Ketty H. Busk
Næstformand, Redaktør og Lokalgrupper: Ellis Nygård
Kasserer og Medlemskontakt: Grith Jørgensen
Designkoordinator: Connie Zlatevski
Sekretær: Sanna Askirk
Kursuskoordinator, mønstre til børnesiderne og Årets knipledag: Karin Holm
Knipleshoppen og Kontakt til annoncører: Jonna Tarp


Foreningen har lokale i Nyborg:

Nørrevoldgade 57, 1. th.
5800 Nyborg

Se vores Facebookprofil: Knipling Danmark

Er du medlem af foreningen og ønsker at modtage vores nyhedsmail, send da en mail til formand@knipling-i-danmark.dk

Seneste udkomne blad august 2020. Næste blad udkommer november 2020.

 

English Translation: Is coming soon

Deutch Ûbersetzung: Kommt bald

 

 

 

 
Copyright Newsrotator

Knipling i Danmark