Velkommen > Forening > Generalforsamling

 
en
 

Generalforsamling

 

Generalforsamling 2021Generalforsamlingen er udskudt fra 28. marts til

lørdag d. 19. juni kl. 14.00 i

Ringsted Kongrescenter

Det er på grund af corona-restriktioner, og bestyrelsen regner ikke med,
at der bliver åbnet så meget, at vi kan være 100 personer forsamlet.
Læs dagsordenen i Kniplebrevet, der udkommer sidst i februar.


Ringsted Kongrescenter
Nørretorv 45
4100 Ringsted.


Regnskab 2020


GENERALFORSAMLING 2020

Søndag den 21. juni 2020 lykkedes det endeligt at afholde generalforsamling i foreningen. Der var mødt ca. 35 medlemmer. 

Formand Ketty H. Busk fremlagde årsberetningen, og kasserer Grith Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab.

På generalforsamlingen var følgende på valg: Ketty H. Busk, Bent Rasmussen og Mona Nøhr.

Bent og Mona ønskede ikke genvalg.

Ketty H. Busk og Jonna Tarp blev valgt til bestyrelsen og Mona Johansen som 1. suppleant, Sanna Askirk som 2. suppleant og Helle Schultz som webmaster udenfor bestyrelsen.

Det blev vedtaget, at kontingentet bliver forhøjet i 2021. Det danske kontingent med kr. 50 og det udenlandske med kr. 75.

Kontingentet i 2021 bliver kr. 350 for danske medlemmer, kr. 450 for familiemedlemskab, off. institutioner og foreninger og kr. 475 for udenlandske medlemmer.

Læs hele referatet fra generalforsamlingen her.

-----

Efter generalforsamlingen indtrådte suppleanten Sanna Askirk i bestyrelsen, så bestyrelsen blev fuldtallig.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Ketty H. Busk
Næstformand, Redaktør og Lokalgrupper: Ellis Nygård
Kasserer og Medlemskontakt: Grith Jørgensen
Designkoordinator: Connie Zlatevski
Sekretær: Sanna Askirk
Kursuskoordinator, mønstre til børnesiderne og Årets knipledag: Karin Holm
Knipleshoppen og Kontakt til annoncører: Jonna Tarp

 

 

Formand:

Ketty Busk
Brabækvej 5
5550 Langeskov

Tlf.: 21 37 84 64

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Næstformand, Redaktør og Lokalgrupper:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Grith Jørgensen
Søhegnet 12
4180 Sorø

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark