Lørdag d. 28/9 1985 deltog ca. 130 knipleinteresserede i den stiftende generalforsamling for foreningen "Knipling i Danmark" på museet i Tønder.
Medlem kan alle knipleintersserede blive, og dertil vil jeg lige nævne, at der nu er ca. 450 medlemmer, og der kommer stadig flere hver dag.
Arbejdsområderne er mange, bl.a.

Da mange af vore medlemmer ikke går på kurser, kan det være svært at følge med f.eks. i udgivelse af nye "fagbøger", så det er også et område vi vil tage op, men der er mange flere, end jeg her har skrevet

Vi håber på et godt samarbejde med "Kniplelauget", til glæde for begge foreningers medlemmer, og til fremme af kniplingen i hele landet

Dette er skrevet af den første formand for foreningen Knipling i Danmark
Formand Solvejg Ellinge