Velkommen > Grupper > Kniplegruppe

 
en
 

Kniplegruppe

Sammen med mønsterkoordinatoren. og rekonstruktionsgruppen arbejder der en gruppe kniplere. Når et mønster er færdigt konstrueret eller nyt er designet ud fra en ide, kniples kniplingen. Dette for at efterprøve mønsteret, men også for at vise den færdige knipling i Kniplebrevet sammen med mønsteret.

Der er en tæt dialog mellem knipleren der afprøver kniplingen og designeren for at tilrette mønsteret.

 

 

Formand:

Ketty Busk
Brabækvej 5
5550 Langeskov

Tlf.: 21 37 84 64

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Næstformand, Redaktør og Lokalgrupper:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Grith Jørgensen
Søhegnet 12
4180 Sorø

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark