Velkommen > Grupper > Rekonstruktion

 
en
 

Rekonstruktion

Rekonstruktion af gamle kniplemønstre fra prikbreve og tegninger.

Rekonstruktionsgruppen rekonstruerer mønstre ud fra gamle kniplinger, gamle prikkebreve eller tegninger. Gruppen arbejder i tæt samarbejde med mønsterkoordinatoren for at skabe eller genskabe mønstre til foreningen. Gruppen mødes et par gange om året i foreningens lokaler, sammen med mønsterkoordinatoren. På møderne udveksles erfaringer, og problemer omkring fortolkning af gamle prikkebreve bliver diskuteret og koderne knækkes. Gruppen prøver at eftergøre kniplingerne ud fra de få oplysninger, der er i form af prikkebreve og sparsomme tegninger eller beskrivelser Det er ikke altid let at knække problemet, men ved fælles hjælp lykkes det, at få brugbare mønstre frem, til glæde for medlemmerne af Knipling i Danmark og derved Kniplebrevets læsere.  Det kan også være at et enkelt motiv i en gammel knipling, der kan komme til at indgå i en ny sammensætning og derved fremstå på en helt ny måde end tidligere tænkt.

Har du lyst til at indgå i gruppen, kontakt da mønsterkoordinator.

 

 

Formand:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark