Kniplebrevet

Redaktionen påtager sig ikke ansvaret for ophavsretten til indsendte mønstre, ligesom vi gør opmærksom på at indholdet af indsendte artikler ikke nødvendigvis dækker redaktionens synpunkter.


Kniplebrevet udkommer:
Ultimo februar, maj, august og november.

Sammen med bladet der udkommer i november fremsendes opkrævning for medlemskab for det kommende år. Ønskes medlemskabet ikke at fortsætte, sendes en mail til :
medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk 

Deadline for indsendelse af materiale:

Materiale sendes til: Redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Februar nummer: 1. november

Maj nummer: 15. februar

August nummer: 15. maj

November nummer: 15. august

Dog en måned tidligere for mønstre, dette sendes til design@knipling-i-danmark.dk