Velkommen > Kniplebrevet > Bladarkiv > 1985-1989

 
en
 

1985-1989

År 1985
Kniplebrev nummer 1:

Kniplebrevet nr. 1

 

Kniplebrev nummer 2:

Kniplebrevet nr. 2

År 1986
Kniplebrev nummer 3:

Kniplebrevet nr. 3

Kniplebrev nummer 4:

Kniplebrevet nr. 4

Kniplebrev nummer 5:

Kniplebrevet nr. 5

Kniplebrev nummer 6:

Kniplebrev 6

År 1987
Kniplebrev nummer 7:

Kniplebrev 7

Kniplebrev nummer 8:

Kniplebrev 8

Kniplebrev nummer 9:

Kniplebrev 9

Kniplebrev nummer 10:

 Kniplebrev 10

År 1988
Kniplebrev nummer 11:

Kniplebrev nummer 12:

Knipleblad 12

Kniplebrev nummer 13:

Knipleblad 13

Kniplebrev nummer 14:

 Kniplebrev 14

År 1989
Kniplebrev nummer 15:

 Kniplebrev 15

Kniplebrev nummer 16:

 Kniplebrev 16

Kniplebrev nummer 17:

 Kniplebrev 17

Kniplebrev nummer 18:

Kniplebrev nr. 18

 

 

Formand:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark