Velkommen > Kniplebrevet > Bladarkiv > 1990-1994

 
en
 

1990-1994

År 1990
Kniplebrev nummer 19:

Kniplebrev nr. 19

Kniplebrev nummer 20:

Kniplebrev nr. 20

Kniplebrev nummer 21:

Kniplebrev nr. 21

Kniplebrev nummer 22:

Kniplebrev nr. 22

År 1991
Kniplebrev nummer 23:

Kniplebrev 23

Kniplebrev nummer 24:

Kniplebrev nummer 24

Kniplebrev nummer 25:

Kniplebrev nummer 25

Kniplebrev nummer 26:
Blad 26

År 1992
Kniplebrev nummer 27:
Kniplebrev nummer 27

Kniplebrev nummer 28:
Kniplebrev nummer 28

Kniplebrev nummer 29:
Kniplebrev nummer 29

Kniplebrev nummer 30:
Kniplebrev nummer 30

År 1993
Kniplebrev nummer 31:
Kniplebrev nummer 31

Kniplebrev nummer 32:
Kniplebrev nummer 32

Kniplebrev nummer 33:
Kniplebrev nummer 33

Kniplebrev nummer 33:
Kniplebrev nummer 33

Kniplebrev nummer 34:
Kniplebrev nummer 34

År 1994
Kniplebrev nummer 35:

Kniplebrev nummer 35

Kniplebrev nummer 36:

Knipleblad nr. 36

Kniplebrev nummer 37:

Knipleblad nr. 37

Kniplebrev nummer 38:

Knipleblad nr. 38

 

 

Formand:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark