Velkommen > Kniplebrevet > Bladarkiv > 2000-2004

 
en
 

2000-2004

År 2000
Kniplebrev nummer 59:
 

Kniplebrev nummer 60:
 

Kniplebrev nummer 61:
 

Kniplebrev nummer 62:
 

År 2001
Kniplebrev nummer 63:
 

Kniplebrev nummer 64:
 

Kniplebrev nummer 65:
 

Kniplebrev nummer 66:
 

År 2002
Kniplebrev nummer 67:

Kniplebrev nummer 68:
 

Kniplebrev nummer 69:
 

Kniplebrev nummer 70:
 

År 2003
Kniplebrev nummer 71:
 

Kniplebrev nummer 72:

Kniplebrev nummer 73:
 

Kniplebrev nummer 74:
 

År 2004
Kniplebrev nummer 75:
 

Kniplebrev nummer 76:
 

Kniplebrev nummer 77:

Kniplebrev nummer 78:

 

 

 

  

 

Formand:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark