Velkommen > Kniplebrevet > Bladarkiv > 2020-2024

 
en
 

2020-2024

År 2020

Kniplebrevet nr. 138

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

Kniplebrevet nr. 139

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

Kniplebrevet nr. 140

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrevet nr. 141

English Translation
Deutch Ûbersetzung


År 2021

Kniplebrevet nr. 142

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrevet nr. 143

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrevet nr. 144

English Translation ver. 2
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrevet nr. 145

English Translation
Deutch Ûbersetzung


År 2022

Kniplebrevet nr. 146

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrevet nr. 147

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrevet nr. 148

English Translation
Deutch Ûbersetzung


 

 

Formand:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark