Velkommen > Kniplebrevet > Bladarkiv > 2020-2024

 
en
 

2020-2024

År 2020

Kniplebrev nr. 138

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

Kniplebrev nr. 139

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

Kniplebrev nr. 140

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrev nr. 141

English Translation
Deutch Ûbersetzung


Kniplebrev nr. 142

English Translation
Deutch Ûbersetzung

 

 

Formand:

Ketty Busk
Brabækvej 5
5550 Langeskov

Tlf.: 21 37 84 64

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Næstformand, Redaktør og Lokalgrupper:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Grith Jørgensen
Søhegnet 12
4180 Sorø

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark