Velkommen > Kniplebrevet > Redaktion

 
en
 

Redaktion

Ansvarshavende redaktør
Indlæg til Kniplebrevet sendes til ansvarshavende redaktør. Alle indlæg bedes forsynet med navn og adresse.

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov
Tlf.: 40 62 85 05
E-Mail: redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Mønsterkoordinator
Bidrag af mønstre til Kniplebrevet, samt andre mønstre sendes til mønsterkoordinatoren. Alle mønstre bedes forsynet med navn og adresse.

Tinne Hansen
Tørning Banke 24
6500 Vojens
Tlf.: 29 90 18 20
E-mail: design@knipling-i-danmark.dk

Annoncer
Ønskes der tegnet en annonce, nyt til lokalsiderne eller skal der bringes et arrangement eller kursus. Alle indlæg til lokalsiderne bedes forsynet med følgende: Sted hvor det afholdes, navn på kontaktperson med telefon nr. og/eller mailadresse.

Mette Krebs Haagensen
Dalbyvej 12
4140 Borup
Tlf.: 29 99 30 01
E-mail: knipleshop@knipling-i-danmark.dk

Kurser
Edel Pontoppidan
Broenge 32
2635 Ishøj
Tlf.: 20 99 42 66
E-Mail: bestyrelsesmedlem@knipling-i-danmark.dk

Oversættelse til engelsk og tysk:
Hanne Wolthers, e-mail: hannewolthers2@gmail.com
Brit Bech-Nielsen, e-mail: veslemoeybn@gmail.com
Connie Zlatevski, e-mail: design@knipling-i-danmark.dk
Gydda Thyme, e-mail: gydda-marie@valentin-thyme.dk
Helena Nielsen, e-mail: helena@strunge.com
Jonna Tarp, e-mail: knipleshop@knipling-i-danmark.dk

Grafik: Lone Frost Reklamebureau ApS

Tryk: Rosendahl A/S.

Oplag: 1.900 eksemplarer.

ISSN nr. 0900-8799

 

 

Formand:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark