headerimage

Mønster 147E, side 24: Diamant 2
Materialer: 31 par hør 35/2


Mønster 147J, side 30: Festremse
Der er forskel på arbejdstegningen og den viste knipling. På kniplingen er de smalle rektangler kniplet i halvslag, på arbejdstegningen er de angivet som lærredsslag.


Mønster 147K, side 32: Dobbelt hjerte
Materialer: 18 par hør 70/2 - 80/2 samt 2 pinde indlægstråd hør 35/2 - 40/2


Artikel "En kedsom vinter gik sin gang..." i Kniplebrevet 147 s. 33:
I overskriften skal der stå:
Tekst og foto: Mona Nøhr, Hella Jacobsen og Kirsten Brodersen

Mønster 143B: Rund rosa dug

Ny midte til rund rosa dug, hvor prikningen og fletningernes gang svarer til den midte, der er på den viste model.

Nyt prikkebrev til midten kan downloades her.

På prikkebrevet mangler der desuden 11 prikker i en af buerne i den yderste kant af dugen. De manglende prikker kan let kopieres fra en af de andre buer på mønsteret.

Mønster 142B: Flakon Mynte

Ide, design og udførelse: Bente Hansen, Skjoltrup

Materialer: 32 par hør 35/2 eller 50/3

Kniplingen startes som vist på arbejdstegningen.  Yderst hjerter i halvslag med helslag i kanten. Bund i halvslag med snoning efter nål. Edderkopper, zigzag-bånd og pletter i lærredsslag.

De viste snoninger gælder hele arbejdet.

Kniplingen afsluttes som man finder bedst, f.eks. med hjælpetråd, fletning eller sammensyning.


Mønster 141i: Flettet julehjerte

Prikkebrev til hank til flettet julehjerte af Karin Holm.

Prikkebrevet er ved en fejl ikke med på mønsterarket.

Prikkebrevet kan downloades her.

Mønster 149E: Blå lysmancet 4

Der er desværre fejl i prikkebrevet på mønsterarket. Et ny prikkebrev kan downloades her.