headerimage

Forening

Foreningens formål er at støtte, fremme og udvikle kunsthåndværket knipling.

"Foreningen Knipling i Danmark" er en forening for knipleudøvere, på alle niveauer, der nyder glæden ved at udføre kniplehåndværket. Det er en forening for alle knipleinteresserede, der har lyst til at støtte, fremme og udvikle kunsthåndværket knipling.

Foreningen vil søge at bevare og udbrede kendskabet til gamle og nye kniplinger, samt medvirke til udstillinger, kurser, museumsbesøg og studieture om emnet, der kan virke inspirerende for medlemmerne.

Foreningen optager alle interesserede som medlemmer og der opkræves kontingent for 1 år ad gangen (kalenderåret).

Foreningen drives med frivillig arbejdskraft og det er medlemmerne selv, der er med til at tegne foreningen, ved at bidrage med input og indlæg til bestyrelsen.

Hvert år afholdes der årsmøde med generalforsamling: Årsmødet er for alle, generalforsamlingen er kun for medlemmer. På generalforsamlingen, vælges medlemmerne til bestyrelsen.

Knipling i Danmark har lokaler i Nørrevoldgade 57 st. tv. i Nyborg.

Undermenu