headerimage

Redaktionen påtager sig ikke ansvaret for ophavsretten til indsendte mønstre, ligesom vi gør opmærksom på at indholdet af indsendte artikler ikke nødvendigvis dækker redaktionens synpunkter.


Vi er blevet gjort bekendt med, at ikke alle vores udenlandske medlemmer har modtaget Kniplebrevet februar 2022. Hvis du ikke har modtaget det, bedes du venligst henvende dig på e-mail:
medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk
Vi undskylder besværet.

It has come to our attention that not all of our foreign members have received Kniplebrevet February 2022. If you have not received it, please contact us on the following email: 
medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk
Apologies for the inconvenience is has caused.


Kniplebrevet udkommer:
Ultimo februar, maj, august og november.

Sammen med bladet der udkommer i november fremsendes opkrævning for medlemskab for det kommende år. Ønskes medlemskabet ikke at fortsætte, sendes en mail til :
medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk 

Deadline for indsendelse af materiale:

Materiale sendes til: Redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Februar nummer: 1. november

Maj nummer: 15. februar

August nummer: 15. maj

November nummer: 15. august

Dog en måned tidligere for mønstre, dette sendes til design@knipling-i-danmark.dk


Undermenu