headerimage

Kniplegruppe

Sammen med mønsterkoordinatoren og rekonstruktionsgruppen arbejder der en gruppe kniplere. Når et mønster er færdigt konstrueret eller nyt er designet ud fra en ide, kniples kniplingen. Dette for at efterprøve mønsteret, men også for at vise den færdige knipling i Kniplebrevet sammen med mønsteret.

Der er en tæt dialog mellem knipleren der afprøver kniplingen og designeren for at tilrette mønsteret.